סטאז' במחלקה פנימית ח'

סטאז' במחלקה פנימית ח'

פנימית ח' היא המחלקה השישית הפועלת במסגרת האגף הפנימי של הקריה הרפואית רמב"ם. המחלקה, שהוקמה בפברואר 2012 , מטפלת בחולים הסובלים ממחלות כרוניות שונות המצריכות הערכה והמשך טיפול. הצוות הסיעודי מורכב ברובו מאחיות מוסמכות בעלות תואר אקדמי מיומן ומקצועי, שלושה רופאים בכירים ושבעה מתמחים. בשלב זה כוללת המחלקה 26 מיטות אשפוז.
בכירי הרופאים בפנימית ח' מלמדים סטודנטים לרפואה מן הפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט של הטכניון, בשנים הקליניות (שנים רביעית עד שישית), ובגין פעילותם זאת הם זוכים למשובים מעולים מהטובים שניתנו בפקולטה.

רופאי המחלקה עוסקים במחקר קליני ובפרסומים בעיתונים מדעיים מובילים. בנוסף, כוללת הפעילות האקדמית ישיבות מקרים, מועדון עיתון, ישיבות רנטגן וסמינרים מחלקתיים.

הסטאז'ר במחלקה פנימית ח' מקבל יחס שווה ערך למתמחה. סטאז'רים המוכיחים את עצמם מקצועית, אחראים על מספר חולים תחת פיקוחו ההדוק של הרופא הבכיר האחראי באותה תקופה. בנוסף, הסטאז'רים משתתפים באופן פעיל בכל הפעילויות האקדמיות של המחלקה.

פנימית ח' מבוקשת מאוד הן לסטאז' והן להתמחות, המחלקה מקבלת משובים מעולים מהסטאז'רים. אנו עושים מאמצים גדולים לקבל סטאז'רים מצטיינים החפצים בהתמחות ברפואה פנימית.