גיוס מטופלים למחקרים עבור חולים במחלקת השתלות (HSCT)

שם המחקר
השפעת חשיפת תאי אב פריפריים שעברו מוביליזציה לגירוי אפופטוטי  מקדים ידי Fas-L

תיאור המחקר
איסוף של 20 מ"ל של תאי mPBC  מאיסוף תורם בריא שנעשה למטרות השתלה המיועדת לחולה נתון.

תנאי כניסה עיקריים
תורם בריא, שהסכים לתרום מח עצם לחולה במחלה המטולוגית המתוכנן לעבור השתלת מח עצם.

שם המחקר
בדיקת הקשר בין הפרשת וירוסים ממשפחת הפוליומה (  JC  ו BK) ואי ספיקת כליות במושתלי מח עצם מתורם זר.

תיאור המחקר
חולים שיסכימו להשתתף במחקר ימסרו דגימות שתן לפני ואחרי מועד ההשתלה

תנאי כניסה עיקריים

  1. מושתלי מח עצם מתורם זר, אשר הושתלו במחלקה המטולוגית בית חולים רמב"ם. 
  2. מוכנות לחתום על טופס הסכמה להשתתף במחקר .