גיוס מטופלים למחקרים לחולי לימפומה (NHL)

שם המחקר
מחקר שלב 2ב בהקצאה אקראית להערכת היעילות והבטיחות של שילוב אובליטוקסימאב ו-TGR-1202 עם או ללא בנדמוסטין ו-TGR-1202 לבדה במטופלים עם לימפומה שאינה הודג'קין שטופלה בעבר

תיאור המחקר
זרוע א' - אובליטוקסימאב בשילוב עם TGR-1202;
זרוע ב' - יקבלו TGR-1202
זרוע ג' - יקבלו אובליטוקסימאב בשילוב עם TGR-1202 ובנדמוסטין.


שם המחקר
מחקר קליני שלב 1/שלב 2, להערכת הבטיחות והיעילות של הטיפול המשולב ב-MK-4280 ובפמברוליזומאב (MK-3475) במשתתפים עם מחלות ממאירות המטולוגיות

תיאור המחקר
MK-4280 בשילוב עם פמברוליזומאב.

קו טיפולי
קו שני

תנאי כניסה עיקריים
מטופלים (מעל גיל 18) עם מחלות ממאירות המטולוגיות - לימפומה ע"ש הודג'קין קלאסית/ לימפומה מפושטת של תאי B גדולים  (DLBCL) / ללימפומה איטית (FL)

מספר משרד הבריאות:
MOH_2017-08-31_000481

שם המחקר
ניסוי שלב I/II של מוסונאטוזומאב (BTCT4465A) ככימותרפיית ייצוב במטופלים עם לימפומה מפושטת של תאי B גדולים לאחר טיפול אימונוכימותרפי קו ראשון, וכטיפול במטופלים עם לימפומה מפושטת של תאי B גדולים שלא טופלו בעבר ועם אי-סבילות לכימותרפיה במינון מלא.

תיאור המחקר
 זרוע א' - מטופלים עם תגובה חלקית לכימותרפיית קו ראשון
זרוע ב' - מטופלים עם לימפומה מפושטת של תאי B גדולים שלא טופלה קודם שאינם יכולים לקבל כימותרפיה במינון מלא.

2 הזרועות מקבלות  מוסונוטוזומאב

קו טיפולי
קו ראשון/שני

תנאי כניסה עיקריים

  1. עבור זרוע א'- גיל ≥ 18 שנים עם לפחות נגע בלוטי אחד שניתן למדוד לו שני ממדים
  2. עבור זרוע ב'- גיל ≥ 80 שנים ולא קיבל טיפול בעבר

מספר משרד הבריאות:
MOH_2018-08-30_003622