גיוס מטופלים למחקרים לחולי מיאלומה (M.M)

שם המחקר
מחקר פאזה 3, רב מרכזי, אקראי, בתווית פתוחה של ונטוקלקס ודקסמטזון בהשוואה לפומלידומיד ודקסמטזון במטופלים עם מיילומה נפוצה הנושאים טרנסלוקציה t(11:14) שחוו הישנות או עמידות.

תיאור המחקר
זרוע א' - ונטוקלקס פומי + דקסאמטאזון פומי
זרוע ב' - פומאלידומיד פומי + דקסאמטאזון פומי

קו טיפולי
קו שני

תנאי כניסה עיקריים
א. מטופלים (בגילאי 18 שנים ומעלה) בעלי אבחנה מאומתת של מיאלומה נפוצה (MM) חיובית עבור t(11;14).
ב. מטופלים עם הישנות או התקדמות של המחלה
ג. שקיבלו בעבר שני קווי טיפול לפחות.
ד. למטופלים צריכה להיות מחלה הניתנת למדידה

מספר משרד הבריאות:
MOH_2018-07-30_002483

שם המחקר
מחקר קליני שלב 2ב', בתווית פתוחה, עם זרועות מרובות, של סלינקסור עם דקסמתזון במינון נמוך (Sd) במטופלים עם מיאלומה נפוצה בעלת עמידות מחומשת או סלינקסור ובורטזומיב עם דקסמתזון במינון נמוך (SVd) במטופלים עם מיאלומה נפוצה העמידה לשלושה סוגי טיפול

תיאור המחקר
זרוע א' - סלינקסור 40 מ"ג + דקסאמטאזון פעמים בשבוע
זרוע ב' - סלינקסור 80 מ"ג + דקסאמטאזון פעמיים בשבוע
זרוע ג' - סלינקסור 100 מ"ג + דקסאמטאזון פעם בשבוע
זרוע ד' - סלינקסור 100 מ"ג + בורטזומיב +דקסאמטאזון פעם בשבוע

קו טיפולי
קו שלישי

תנאי כניסה עיקריים

  1. גיל 18 ומעלה  בעלי אבחנה מאומתת של מיאלומה נפוצה  מדידה (MM)
  2. עבור זרועות Sd: נדרש כי למטופלים יהיה מיאלומה נפוצה (MM) נשנית ו/או עמידה וכי הם קיבלו בעבר לפחות 4 טיפולים קודמים נגד MM, ויש להם MM בעלת עמידות לטיפול קודם בשני PIs לפחות, 2 תכשירים אימונומודולטוריים (IMiDs) לפחות, ונוגדן חד-שבטי נוגד-CD38 אחד.
  3. עבור זרוע SVd בלבד: נדרש כי למטופלים יהיה מיאלומה נפוצה (MM) נשנית ו/או עמידה וכי הם קיבלו בעבר לפחות 1 עד 5 טיפולים קודמים נגד MM, ויש להם MM בעלת עמידות לטיפול קודם ב-PI אחד לפחות, IMiD אחד לפחות, ונוגדן חד-שבטי נוגד-CD38 אחד

מספר משרד הבריאות:
MOH_2020-05-11_008922