רינה אסולין אופיר קדם

רינה אסולין אופיר קדם

מספר טלפון של רינה אסולין אופיר קדם04-7773430

תארים אקדמיים 
M.A תואר שני באחיות
 
קורסים 
קורס הדרכה קלינית
הנחיית קבוצות בגישה פסיכודינמית
GCP
 
תחומי עיסוק קליניים
שותפה ליישום סטנדרטים לביצוע סדציות מחוץ לחדר ניתוח
מיצוב קידום מדדי ליבה בעשיית המומחית הקלינית ומתאמת הנושא
מיצוב מיצוי ומקסום סמכויות למומחית
ניהול הטיפול בחולה עם החמרה ב COPD לקראת שחרור לקהילה
פיתוח שדות  להדרכה קלינית בשרות האמבולטורי
שותפה לקידום התערבויות למניעת דליריום בחולה הקשיש
הטמעת אומדן תזונה למטופל בשרות האמבולטורי
 
פרויקטים/ מחקרים בתחום העיסוק 
שותפה להובלת גישת המטופל במרכז
קידום רצף הטיפול וצמצום אשפוזים חוזרים
קידום רווחת האחים והאחיות הצעירים בארגון באמצעות הובלת פרלמנט דור צעיר והטמעת תוכנית חניכה
קידום בריאות באמצעות ראיון מוטיבציוני
שותפה לקידום בית חולים ידידותי לקשיש
מרכזת מפגשי ג'ורנאל קלאב בסיעוד
לרשימת הפרסומים
ב-PubMed