אורנה בן יעקב

אורנה בן יעקב

מספר טלפון של אורנה בן יעקב04-7772038

תארים אקדמיים
R.N ,M.A 

קורסים 
על-בסיס באונקולוגיה
על-בסיסי בחדר ניתוח
הנחית קבוצות טיפוליות
קורסים ברפואה משלימה

תחומי עיסוק קליניים 
אונקולוגיה

פרויקטים/ מחקרים בתחום העיסוק 
קידום תחום הטיפול בצעירים חולי סרטן ברמה הארצית
מחקרים קליניים ברפואה משלימה