ציפי משייב

ציפי משייב

מספר טלפון של ציפי משייב04-7773786

תארים אקדמיים 
BA,  MA
 
קורסים 
על בסיסי בנמרץ
הדרכה קלינית

תחומי עיסוק קליניים
חדשנות ומחקר בחטיבה הכירורגית 
לינות לילה 
ביקורי משפחות
 
פרויקטים/ מחקרים
בתחום העיסוק -
פורום אתיקה
חונכות  BTB

בהיבט של כ"א -
מיון וקליטת עובדים
ניהול ש"נ
שעות ארוכות וכונניות
ניוד עובדים או שינוי ומעבר בין חטיבות