ליאורה אוטיץ

ליאורה אוטיץ

מספר טלפון של ליאורה אוטיץ04-7771315

תארים אקדמיים 
R.N, M.A
 
קורסים 
קורס על בסיסי בטיפול נמרץ משולב
בוגרת המדרשה הלאומית בתוכנית העתודה לסגל בכיר
קורסים והשתלמויות בתחום הדרכה, ניהול, חירום ורפואה דחופה
 
תחומי עיסוק קליניים
חירום
ילדים
תרופות
 
פרויקטים/מחקרים 
טיוב מתן הטיפול והשירות בחטיבת הילדים לשיתופי פעולה עם הצוות הרב מקצועי ולהעצמת הצוות הסיעודי בחטיבה
מרצה בארץ ובחו"ל ויועצת בקורסים ארציים של ניהול מטות בתי חולים במצבי חירום
שותפה במחקרים סיעודיים בחטיבת הילדים ובתחומי החירום