צוות
מחלקת אשפוז המטולוגי

פרטי התקשרות עבור ד"ר נטע גלאובך יפימובסקי

מספר טלפון של ד"ר נטע גלאובך יפימובסקי04-7771179 עבור ד"ר נטע גלאובך יפימובסקי

ד"ר נטע גלאובך יפימובסקי