צוות
השירות הפסיכולוגי

פרטי התקשרות עבור עמית וינברג אליעזר

מספר טלפון של עמית וינברג אליעזר04-7774347 עבור עמית וינברג אליעזר

עמית וינברג אליעזר

פרטי התקשרות עבור דורון לולב גרינולד

מספר טלפון של דורון לולב גרינולד04-7776712 עבור דורון לולב גרינולד

דורון לולב גרינולד

פרטי התקשרות עבור טטיאנה פרולובה בשארה

מספר טלפון של טטיאנה פרולובה בשארה04-7773190 עבור טטיאנה פרולובה בשארה

טטיאנה פרולובה בשארה