בדיקות וטיפולים שיניים פה ולסת

תהליך רפואי שמטרתו לשמר את השן מתפקדת בחלל הפה.
בדרך כלל מתבצע במתרפאים צעירים כאשר שורש השן עדיין לא הספיק לסיים את התפתחותו וקצה השורש רחב ופתוח. במקרה זה לא ניתן לבצע טיפול שורש בצורה רגילה ונדרש מיקרוסקופ וחומרים מיוחדים שיש במחלקתנו כדי לשמר את השן.

למידע נוסף על חיוד (אפקסיפיקציה)

הטיפול ניתן ב: