המחלקה לעבודה סוציאלית

שגית זאבי

מספר טלפון של שגית זאבי04-7773218