הזנחה והתעללות בקשישים

מהי התעללות בקשישים?

התעללות בקשישים היא כל התנהגות, הנעשית במכוון או שלא במכוון (הזנחה), הגורמת לפגיעה פיזית, רגשית, כלכלית ו/או חברתית ומביאה לידי כאב, סבל ופגיעה בזכויות, כאשר התוצאה היא פגיעה באיכות חייו של הקשיש.