ייפוי כח לצורך טיפול רפואי/ ייפוי כח משולב

החוק קובע כי לשם מתן טיפול רפואי יש צורך בקבלת הסכמה מדעת המטופל. כל אדם עלול להיקלע למצב שבו יזדקק לטיפול רפואי, כשאינו יכול להביע את התנגדותו או הסכמתו לטיפול בשל מצבו. סעיף 16 לחוק זכויות החולה, קובע כי מטופל רשאי למנות בא כח, שיהיה מוסמך להסכים במקומו לקבלת טיפול רפואי. ייפוי כח זה נועד למטרת טיפול רפואי בלבד ולא לענייני רכוש נוספים.
 
לפרטים יש לפנות לעובדת סוציאלית במחלקה.