הנחיות פיזיותרפיה לאחר ניתוח שד והוצאת בלוטת זקיף

קיימת הסכמה בין אנשי המקצוע, שכל מטופלת אחרי ניתוח לסרטן השד, צריכה לקבל הנחיות כיצד לנהוג בשלבי ההחלמה.