בדיקות וטיפולים
מעבדה אנדוקרינולוגית


IE2-ESTRADIOL

IPRO-Progesterone

ILH - Luteinzing Hormone

למידע נוסף על IVF

הטיפול ניתן ב:

Aldosterone

Aldosterone -Urine

Plasma Renin Activity

Endothelin

למידע נוסף על בירור יתר לחץ דם

הטיפול ניתן ב:

הורמוני גדילה

HGH-Growth Hormone

IGF-BP3-IGF Binding Protein 3

IGF I-Insulin Like Growth Factor I

למידע נוסף על הורמוני גדילה

הטיפול ניתן ב:

ברור גורמי אנמיה

VITAMIN B12

FOLIC ACID

למידע נוסף על ברור גורמי אנמיה

הטיפול ניתן ב:

הורמוני מין


E2 – Estradiol

Progesterone

Testosterone

Free Testosterone

FSH- Follicle Stimulating Hormone

HLH- Luteinizing Hormone

hCG-Human Chorionic Gonadotropin

Prolactin

למידע נוסף על הורמוני מין

הטיפול ניתן ב:

הפרעות שינה

Melatonin

Saliva Melatonin-SMEL

Urine Melatonin – UMEL

למידע נוסף על הפרעות שינה

הטיפול ניתן ב:

כללי

Feto -
Alfa Feto protein

Gastrin

למידע נוסף על כללי

הטיפול ניתן ב:

מטבוליזם של עצםW -PTH-Parathyroid Hormone (Whole molecule)

PTHI – Parathyroid hormone –IRMA

Osteocalcin

Vit.D 25(OH)D3

Vit.D 1,25 (OH)2D3

DCL-Deoxypiridinoline Cross Links

BAP-Bone Specific Alkaline Phosphatase

CTX-b- CrossLaps

P1NP - total procollagen type1 amino-terminal propeptide.


למידע נוסף על מטבוליזם של עצם

הטיפול ניתן ב:

תפקודי אדרנלACTH -
Adrenocorticotropin Hormone

Compound S – 11 Deoxycortisol

Cortisol

DHEA-S
Dehydroepiandrosterone Sulfate

UFC-Urinary Free Cortisol

17-OH Progesterone

למידע נוסף על תפקודי אדרנל

הטיפול ניתן ב:

תפקודי סוכרת


C - peptide

CIAA -
Competitive Insulin Ab.

Anti-GAD

HbA1C

IA-2

ICA

Insulin

Glucagon

Leptin

למידע נוסף על תפקודי סוכרת

הטיפול ניתן ב:

תפקודי תירואיד


Anti Thyroglobulin Ab- ATG

Anti thyroid Ab.-TPO

FT3- Free Triiodothyronin

FT4-Free Thyroxine

RT3- Reverse T3

Thyroglobulin- TGL

Thyroid Stimulating Hormone –TSH

Total Triiodothyronine- TT3

Thyroid Binding Globulin –TBG

למידע נוסף על תפקודי תירואיד

הטיפול ניתן ב: