המרכז האונקולוגי ע"ש פישמן

ד"ר מאהר חביב אללה

מספר טלפון של ד"ר מאהר חביב אללה04-7776400