המרכז האונקולוגי ע"ש פישמן

ד"ר אדהם חג'אב

מספר טלפון של ד"ר אדהם חג'אב04-7776505