קול קורא: חוסן אחים ואחיות

מחלקות ומרפאות

פיתוח חוסן אחים ואחיות ברמב"ם

אחיות ואחים ברמב"ם - בואו להיות שותפים בתהליך שישפיע על כולנו!!!


חוסן (Resilience) מאפשר לאדם להתמודד עם קשיים ולהתגבר עליהם ולחוש רגשות חיוביים לרבות שביעות רצון מהחיים ורווחה אישית. במקום העבודה החוסן מהווה מרכיב משמעותי ביכולת להגיע להגשמה עצמית, לחיבור לייעוד שלנו ולייצר השפעה (אימפקט) על הסובבים אותנו. תחום הסיעוד, חושף את הצוות הסיעודי לאתגרים מגוונים בשל מאפייניו המיוחדים לרבות מצבי אי ודאות, התמודדות עם מצבים מורכבים ועוד.

בית החולים רמב"ם התברך במעל 1900 אנשי סיעוד מעולים, ידענים, מחויבים, המכירים את השטח ומהווים את קו החזית בטיפול באזור הצפוני של מדינת ישראל. רתימת הידע, הניסיון והיכולות של צוות זה מהווה הזדמנות לייצר מכלול רחב של שיטות, כלים ועקרונות שיובילו לבנייה ושימור של החוסן האישי והצוותי.

הנהלת הסיעוד ברמב"ם בשיתוף עם גורמים רב מקצועיים פועלים לקידום תהליך חוצה ארגון בהובלה ולמען אנשי הסיעוד שיוביל לפיתוח החוסן של אחים ואחיות.

מה מטרת הקול הקורא?

הקול הקורא הנוכחי נוצר מתוך מטרה להוביל ליצירת כיווני פעולה יישומיים, חדשניים ובעלי פוטנציאל ליצירתהשפעה
אימפקט משמעותית על החוסן של אנשי הסיעוד בבית החולים.  הפעילות מובלת על ידי הנהלת הסיעוד בבית החולים.  עם זאת, הנהלת הסיעוד רואה את עצמה כפלטפורמה לקידום הרעיונות של צוותי הסיעוד. אנשי הסיעוד מציעים, שותפים בבחירה, זוכים לסיוע בקידום הפרויקטים והכי חשוב נהנים מהתוצרים.

איך אני יכול.ה לגרום לזה לקרות?

צוותי הסיעוד בבית חולים רמב"ם מוזמנים להציע דרכים בהן ניתן להוביל להשגת אחת או יותר מהמטרות הבאות:

 • בנייה ושימור של חוסן הצוות הסיעודי
 • התמודדות הצוות במצבי לחץ בעבודה

כיווני המחשבה להתמודדות עם האתגר יכולים לכלול, מתוך מטרה להעצים, אחד או יותר מהמרכיבים הבאים:

 • פיתוח חוסן חברתי (Social Resilience)
  מתייחס ליכולת לפתח ולשמר קשרים חברתיים משמעותיים 
 • העצמת נושא הלכידות והגאווה הארגונית
 • תמיכה הדדית / מנטורינג
 • שיפור סביבת העבודה 
 • שינוי סביבת העבודה
 • שיפור, פיתוח וטיוב הניהול 
 • מימוש עצמי במקום העבודה 
 • איך אני מביא את כל מי שאני לתוך העבודה
 • הדרכות, הכשרות, ימי עיון וכיו"ב
 • תקשורת פנים ארגונית / יצירת חשיפה (קמפיינים וכיו"ב)
 • מתן במה לאירועים חיוביים
 • קמפיינים להעלאת מודעות לעולמות תוכן וכיו"ב
 • יזום פעילויות והפסקות לחידוש אנרגיה

כל מה שנדרש מהמתעניינים - לקחת חלק פעיל בשני שלבים:

 1. גיבוש הצעה כיצד לבנות ולשמר חוסן, לשפר את התמודדות הצוות במצבי לחץ בעבודה ו/או צמצום שחיקה
 2. להגיש את ההצעה

לוחות הזמנים

שלבי התהליך - חוסן אחים ואחיות

מה תהליך הבחינה והקידום של המיזמים?

לאחר הגשת ההצעה יתקיימו סדרת שלבי בחינה וקידום של ההצעות שמטרתם להוביל ליצירת סדרת פיילוטים בבית החולים ביחס להצעות הנבחרות. על בסיס התובנות שיתקבלו מהפיילוטים יקודמו המיזמים ברמה מוסדית.

שלבי התהליך

שלב ראשון - בחינת ההצעות

ההצעות יבחנו על ידי צוות סיוע ובחינת הצעות לפי עקרונות שיפוט מוגדרים  (ראו בהמשך).

שלב שני - בחירת המיזמים לקידום

יבחרו מספר מיזמים שיזכו לסיוע ראשוני שיכלול שעות ליווי והיערכות להצגת המיזם.

שלב שלישי - בחירת המיזמים להמשך פעולה

באירוע זה, צוות סיוע ובחינת הצעות הכולל גורמים בכירים מבית החולים וכן גורמים מקצועיים חיצוניים מחוץ לבית החולים, בעלי ניסיון, ידע ויכולת בקידום מיזמים בתחום, יבחנו את המיזמים העולים לגמר ויבחרו מספר מיזמים  לקידום.

האירוע יתבצע בהשתתפות צוותי הסיעוד בבית החולים שייקחו חלק פעיל בתהליך הבחירה.

שלב רביעי - קידום פיילוט

הצוותים הנבחרים יזכו לסיוע בתכנון המיזם והוצאה לפועל של פיילוט בארגון. הסיוע יכלול ליווי מנטורים, הנגשת משאבים ארגוניים ועוד.

איך נבחרות ההצעות?

ההצעות נבחנות על פי שלושה עקרונות מרכזיים:

 • השפעה רוחבית -  עד כמה כיוון הפעולה ישפיע על פיתוח חוסן האחים והאחיות ברמב"ם
 • חדשנות – עד כמה ההצעה פורצת דרך, שונה וייחודית.
 • ישימות -  היכולת לקדם את המיזם בבית החולים תוך התחשבות בנגישות למשאבים, נכונות אנשי הסיעוד לאמץ את המיזם וכיו"ב.

אילו פרסים יוענקו לזוכים?

ינתן פרס השתתפות.

מי יכול לקחת חלק בקול הקורא?

הגשת ההצעות יכולה להתבצע על ידי אחיות ואחים מבית החולים רמב"ם בלבד, באופן אישי או קבוצתי. יצוין כי גם אנשי סיעוד גמלאים מוזמנים לקחת חלק בפעילות. במקרה של צוות, ניתן יהיה לשלב גם גורמים שאינם אנשי סיעוד מבית החולים ובלבד שלפחות 50% מאנשי הצוות הינם אנשי סיעוד מבית החולים.