חיסונים לילדי מטופלים אונקולוגים

ככלל, ניתן לחסן ילדים של מטופלים אונקולוגיים עם כל חיסוני השגרה הניתנים בטיפת חלב וחיסון נגד שפעת מגיל 6 חודשים. בנוסף לכך שצריכים להיות מוגנים נגד המחלות שמחסנים, חשוב שהחיסונים יתקבלו במועד המומלץ על  ידי משרד הבריאות כדי למנוע הדבקה של מדוכאי חיסון כגון מטופלים אונקולוגיים.
אין סיכון בקבלת חיסוני השגרה, הן חיסונים מומתים הן חיסונים חיים מוחלשים.
יש יוצא דופן אחד חיסון חי מוחלש נגד פוליו, הניתן בגיל - 6 חודשים וב- 18 חודשים. לא מומלץ לתת אותו לילדים שהוריהם מדוכאי חיסון, וזה רשום בתדריך החיסונים. ילדים אלה עדיין מקבלים הגנה מצוינת מחיסון מומת נגד פוליו שניתן כחיסון שגרה בשילוב עם טטנוס אסכרה שעלת המופליוס אינפלואנזה