אגף בריאות הנפש

ד"ר נגה אדר שיפמן

מספר טלפון של ד"ר נגה אדר שיפמן04-7772251