צוות
אגף בריאות הנפש

פרטי התקשרות עבור ד"ר קורנית רשפון-סבן

מספר טלפון של ד"ר קורנית רשפון-סבן04-7773035 עבור ד"ר קורנית רשפון-סבן

ד"ר קורנית רשפון-סבן

פרטי התקשרות עבור ד"ר נדג'דה ברנשטיין

מספר טלפון של ד"ר נדג'דה ברנשטיין04-7773035 עבור ד"ר נדג'דה ברנשטיין

ד"ר נדג'דה ברנשטיין