מכרזים והודעות פטור - תאגיד הבריאות רמב"ם

אספקת תשתית CRM במתכונת ענן לניהול מערכת תיירות מרפא ומכירת שירותי רפואה למרכז הרפואי רמב"ם בחיפה

מכרז מס': 1013/2021
מזמין:  תאגיד הבריאות רמב"ם (ע"ר)
תאריך פרסום: 30.12.2021
מועד אחרון להגשת הצעות: 31.01.2022
למידע נוסף על אספקת תשתית CRM במתכונת ענן לניהול מערכת תיירות מרפא ומכירת שירותי רפואה למרכז הרפואי רמב"ם בחיפה