מכרזים - תאגיד הבריאות רמב"ם

הפרויקט כולל עבודות גמר ומערכות בקומות 3, 4 ו- 5 בבניין קרדיולוגיה בבית החולים רמב"ם עם אופציה השמורה למזמין להרחבת העבודות כך שיכללו גם עבודות גמר ומערכות בקומות 7 ו/או 8 בבניין קרדיולוגיה

מכרז מס': 1026/2022
מזמין: תאגיד הבריאות רמב"ם (ע"ר)
תאריך פרסום: 24.11.2022
מועד אחרון להגשת הצעות: 10.01.2023
למידע נוסף על הפרויקט כולל עבודות גמר ומערכות בקומות 3, 4 ו- 5 בבניין קרדיולוגיה בבית החולים רמב"ם עם אופציה השמורה למזמין להרחבת העבודות כך שיכללו גם עבודות גמר ומערכות בקומות 7 ו/או 8 בבניין קרדיולוגיה