רישוי תוכנות מבית EprocSolutions

מס' תיק: 16706/2019
תאריך פרסום: 12.01.2020
 
 

שם הספק: 'אינטגריטי תוכנה בע"מ'
מזמין: שרה צפריר – מנהלת אגף מערכות מידע, מחשוב ותקשורת.

היקף עסקת התקשרות לשנתיים: 40,950 $ כולל מע"מ

גורם מתקצב: רמב"ם
 
מצ"ב: 
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד של שרה צפריר – מנהלת אגף מערכות מידע, מחשוב ותקשורת.