אלוגרפטים של גידים

מס' תיק: 4678/2019
 
תאריך פרסום: 04/12/2019
 
 

שם הספק: דאיו טכנולוגיות רפואיות בע"מ
מזמין: ד"ר בצלאל פסקין, מנהל יחידת ברך וארתרוסקופיות

היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 113,724 ₪ + (אופציה 4 תקופות נוספות)