ציוד לביצוע סימולציות לטיפולי קרינה במכשירי MRI

תאריך פרסום: 20.03.2023
מספר תיק: 1073/2023
שם הספק: א.ש. עמית מדיקל בע"מ
מזמין:   יחידת קרינה
היקף התקשרות: 24,652 אירו כולל מע"מ
מתן פטור מסתמך על תקנה 3(29) - התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחידי המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
 
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
חוות דעת מקצועית: מאת רימה בכצ'יבן, רנטגנאית ראשית- יחידת קרינה
 

* הקובץ המצורף יונגש לפי דרישה