חוזה שירות למערכות אולטראסאונד מתוצרת PHILIPS

מס' תיק:  2019/4730

תאריך פרסום: 03/12/2019
 
 

שם הספק:
 מדטכניקה בע"מ 
מזמין: ודים מלכביץ – ס. מנהל הנדסה ביו רפואית

היקף עסקה בהתקשרות לשנה:  166,063 $ כולל מע"מ לשנה +אופציה ל – 4 שנים נוספות