מתכלים למערכות גליידוסקופ

מס' תיק: 2020/4804
תאריך פסום: 12/05/2020
שם הספק: בפקס
מזמין:  הנדסה ביו רפואית
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 185,540 ₪ כולל מע"מ
היקף התקשרות כולל בעסקה לשנה + 4 תקופות אופציה: 927,693 ₪ כולל מע"מ
גורם מתקצב:  משרד הבריאות/ מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת רמי הייזלר, מנהל תחום הנדסה רפואית חדרי ניתוח.