רכישת מזרק לחומר ניגוד עבור מערכת סיטי סימולטור

תאריך פרסום: 21.03.2023
מספר תיק: 1080/2023
שם הספק: מדטכניקה בע"מ
מזמין:   הנדסה ביו-רפואית
היקף התקשרות:  39,663 אירו כולל מע"מ 
מתן פטור מסתמך על תקנה 3(29) - התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחידי המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
 
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
חוות דעת מקצועית: מאת ודים מלכביץ – ס. מנהל הנדסה ביו-רפואית
 

* הקובץ המצורף יונגש לפי דרישה