רישיונות לתוכנה Power Plug Pro

מס' תיק: 16658/2019
 
תאריך פרסום: 19.12.19
 
 

שם הספק:  פאוורפלאג בע"מ
מזמין: שרה צפריר – מנהלת אגף מערכות מידע, מחשוב ותקשורת


היקף עסקה בהתקשרות לשלוש שנים: 126,360 ₪ כולל מע"מ
גורם מתקצב: רמב"ם 

מצ"ב: 
מכתב  המלצה על ספק  יחיד