דבק BIOGLUE בנפחים שונים

מס' תיק: 2019/4613
תאריך פרסום: 14.01.20
 

שם הספק: נאופרם ציוד רפואי ומסחר בע"מ
מזמין:  פרופ' גיל בולוטין, מנהל מחלקת ניתוחי לב
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 351,000 ₪  כולל מע"מ+ (אופציה ל-3 תקופות נוספות)

גורם מתקצב: רמב"ם
 
מצ"ב: 
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: פרופ' גיל בולוטין, מנהל מחלקת ניתוחי לב