שרות למערכות אל פסק - טנסור

מס' תיק:  2019/16199
 
תאריך פרסום: 19/12/2019
 
 

שם הספק:  טנסור
מזמין: קובי בוסל, מנהל מחלקת האחזקה בי"ח רמב"ם 

ההתקשרות הינה לתקופה של 5 שנים: בסך של 68,000 ש"ח כולל מע"מ לשנה (340,000 ש"ח כולל מע"מ, לחמש שנים). 
גורם מתקצב: רמב"ם 

מצ"ב:
מכתב ממליץ על ספק יחיד