עבודות הנגשת מעליות

מס' תיק:  102-16799/2019
 
תאריך פרסום: 10/12/2019
 
 

שם הספק: שינדלר נחושתן מעליות
מזמין: אגף בינוי


היקף עסקה בהתקשרות : 150,000 ש"ח כולל מע"מ
גורם מתקצב: רמב"ם 

מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום מאת המזמין אינג' יובל ארבל מנהל פרויקט אגף בינוי הנדסה