סיבי לייזר עבור מערכת DORNIER SOLVO H-30

מס' תיק:  2020/5054
תאריך פסום: 28/06/2020
שם הספק: מדטכניקה בע"מ
מזמין: המחלקה האורולוגית
 
סכום ההתקשרות ל-5 שנים כולל מע"מ: 230,000 ₪ 
גורם מתקצב: מדינת ישראל / משרד הבריאות/ רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת פרופ' עמיאל, מנהל המחלקה האורולוגית