ראגנטים למכשיר הפקה EMAG חברת BIOMERIEUX

מס' תיק:  2021/771
תאריך פרסום: 06.06.2021
שם הספק: אילקס מדיקל
מזמין: המעבדה הוירולוגית
היקף התקשרות לתקופת 7 חודשים : 62,595 יורו כולל מע"מ
היקף התקשרות לתקופת 7 חודשים + 4 תקופות אופציה, בנות שנה כל אחת: 492,000 יורו  כולל מע"מ
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת ד"ר מורן שוורצוורט-כהן מנהלת המעבדה הוירולוגית