בנושא סטים לפעולות איסוף טסיות

מס' תיק:  4798/2019
 
תאריך פרסום: 02/01/2020
 
 

שם הספק: בפקס / Terumo BTC
מזמין: דר' לילך בונשטיין, מנהלת מעבדת בנק הדם

היקף עסקת התקשרות:  2,000,000 ש"ח כולל מע"מ + אופציה לשנתיים נוספות

גורם מתקצב: רמב"ם
 
מצ"ב: 
מכתב ספק יחיד לפרסום מאת המזמין דר' לילך בונשטיין, מנהלת מעבדת בנק הדם