משתל UNICONDYLAR אוקספורד לניתוח החלפה חלקית של הברך

מס' מכרז: 4560/2019
תאריך פרסום: 15.7.2019
 

מס' תיק: 4560/2019
שם הספק: גטר גרופ בע"מ
סכום ההתקשרות (בש"ח לא כולל מע"מ): 17,550 $ (+אופציה ל-4 תקופות נוספות)
חוות דעת מקצועית: לצפייה ועיון בחוות הדעת לחץ כאן
הגורם המקצועי נותן חוות הדעת: פרופ' דורון נורמן, ד"ר גבריאל נירנברג.
תאריך פרסום ההודעה: 15.7.2019
מהות הודעת הפטור והתקנה המתאימה: ספק יחיד- תקנה 3(29)