גרגירים ואבקה (BIO GIDE + BIO OSS)

מס' תיק: 2020/4799
תאריך פרסום: 22.03.2020

שם הספק: כ.צ.ט.
מזמין: מחלקת ניתוחי פה ולסת
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנתיים: 225,651 ש"ח  + מימוש אופציה ל-3 תקופות נוספות.

גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת פרופ' עדי רחמיאל, מנהל מחלקת ניתוחי פה ולסת