שרות למערכת 'Philips Portal ISP'

מס' תיק: 17295/2020
תאריך פרסום: 24.02.2020
 

שם הספק: 'פיליפס אלקטרוניקס'
מזמין:  אגף מערכות מידע, מחשוב ותקשורת
 
היקף עסקה בהתקשרות ל-3 שנים: 210,600 ₪ כולל מע"מגורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: שרה צפריר – מנהלת אגף מערכות מידע, מחשוב ותקשורת.