מערכת LC-MS/MS מתוצרת WATERS

תאריך פרסום: 19.06.2022
מספר תיק: 2022/161
שם הספק: ווטרס ישראל בע"מ
מזמין:   המערך לפרמקולוגיה וטוקסיקולוגיה קלינית
היקף התקשרות: 350,859 דולר  כולל מע"מ 
מתן פטור מסתמך על תקנה 3(29) - התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחידי המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
 
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
חוות דעת מקצועית: מאת ד"ר עדנה אפרתי, מנהלת המעבדה לטוקסיקולוגיה, פרמקולוגיה ופרמקוגנטיקה