מערכת ניתוחית לניטור עצב

מס' תיק:  2020/5059
תאריך פסום: 05/07/2020
שם הספק: מדי פישר בע"מ
מזמין: הנדסה ביו-רפואית
סכום ההתקשרות לשנה: 128,317 ₪ כולל מע"מ
גורם מתקצב: מדינת ישראל / משרד הבריאות/ רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת ודים מלכביץ –ס.מנהל הנדסה ביו-רפואית