צנרת הנשמה באורכים 1.6 מטר .2.4 מטר

מס' תיק: 2019/4839
תאריך פרסום: 30.01.2020
 

שם הספק: גיל מדיקל בע"מ 
מזמין:  לוגיסטיקה
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 131,040 ש"ח כולל מע"מ + (אופציה 4 תקופות נוספות)

גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד : רמי הייזלר – רמ"ד לב ריאה –אקמו הנדסה רפואית חדרי ניתוח
