שירות למערכת CIV-BO

מס' תיק:  16656/2019
 
תאריך פרסום: 23/12/12019
 
 

שם הספק:  'סיבנט בע"מ'
מזמין: שרה צפריר – מנהלת אגף מערכות מידע, מחשוב ותקשורת.


היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 97,286 ₪ כולל מע"מ (לשנה + אופצייה לשנתיים נוספות)
גורם מתקצב: רמב"ם 

מצ"ב: 
מכתב  המלצה על ספק  יחיד