קיטים לסיווג רקמות

מס' תיק: 2019/1210
תאריך פסום: 30/04/2020
שם הספק: תרום יישום טכנולוגיות בע"מ
מזמין:  המעבדה לאימונולוגיה וסיווג רקמות
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 600,000 ₪  כולל מע"מ (+אופציה אחת לתקופה נוספת)
היקף התקשרות לשנה + אופציה לשנה אחת נוספת: 1,200,000 ₪ כולל מע"מ
גורם מתקצב:  תאגיד הבריאות רמב"ם  
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת רינה כץ, מנהלת המעבדה לאימונולוגיה וסיווג רקמות.