שרות למערכת METAVISION.

מס' תיק:  16467/2020
תאריך פרסום: 19/12/2019
 
 

שם הספק:  י.מ.ד סופט בע"מ
מזמין: שרה צפריר – מנהלת אגף מערכות מידע, מחשוב ותקשורת.


היקף עסקה בהתקשרות לשנתיים: 121,905 ₪ כולל מע"מ
גורם מתקצב: רמב"ם 

מצ"ב: 
מכתב  המלצה על ספק  יחיד