רכישת אביזרים לברכיתרפיה

מס' תיק: 4864/2020
תאריך פרסום: 24.02.2020
 

שם הספק: מדטכניקה
מזמין:  מכון הקרנות
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 350,000 ₪  כולל מע"מ.גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: ד"ר רחל בר דרומא, אחראית יחידה לפיזיקה.