רכש מכשיר ומתכלים לבדיקת צ'יפ גנטי (CMA)

מס' תיק:  1003/2019
תאריך פסום: 28/06/2020
שם הספק: אחים איזנברג בע"מ
מזמין: מכון הגנטי
 
סכום ההתקשרות כולל מע"מ: 421,000 $ (1,450,000 ₪)
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת ניוין מוסטפא הואש, מנהלת יחידה ציטוגנטית, ד"ר תמר פפרנה, מנהלת מעבדה גנטית, ד"ר קארין וייס, מ"מ מנהלת המכון הגנטי.