קיטים עבור מכשיר TEG

מס' תיק:  2019/4647

תאריך פרסום: 04/12/2019
 
 

שם הספק: דובר
מזמין:  ד"ר יהודית אטיאס-מנהלת המעבדה הדחופה

סכום ההתקשרות כולל מע"מ: 150,000 ₪ כולל מע"מ לשנה+4 אופציות בנות שנה