שירות למערכת בקרה קונטאל

מס' תיק: 16474/2020
תאריך פרסום: 06.02.2020
 

שם הספק: קונטאל בע"מ
מזמין: מחלקת אחזקה, רמב"ם
 
היקף עסקה בהתקשרות ל-5 שנים: 1,430,000 ₪ כולל מע"מ

גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת קובי בוסל, מנהל אחזקה