ראגנטים למכשיר הפקה MAGLEAD של חברת PSS

מס' תיק:  2021/769
תאריך פרסום: 06.06.2021
שם הספק: דין דיאגנוסטיקה
מזמין: המעבדה הוירולוגית
היקף התקשרות לתקופת 7 חודשים : 46,2515 יורו כולל מע"מ
היקף התקשרות לתקופת 7 חודשים + 4 תקופות אופציה, בנות שנה כל אחת: 363,118 יורו כולל מע"מ
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת ד"ר מורן שוורצוורט-כהן מנהלת המעבדה הוירולוגית